Sponsorer

Om du önskar stödja Schackakademiens verksamhet med pengar – som mecenat/donator eller som sponsor enligt särskild överenskommelse – så gör det via plusgiro 65 22-7, Schackakademien, c/o Sveriges Schackförbund. Ange vad beloppet avser samt namn på stödgivaren. Det går även bra att begära faktura på beloppet – här hittar du adressen. 

 Det finns även möjlighet att med skattefrihet för givaren donera aktieavkastning. Vi har exempel på  detta. Se mera härom på webbplatsen Aktiegåvan. 

Utöver att det gäller rena insamlingsorganisationer har det sagts att det kan gälla även andra allmännyttiga organisationer, idrottsföreningar etc. Därmed anser vi att även schackliga organisationer omfattas av möjligheten.

På vår sida för verksamhet kan du se vad sponsor- och bidragspengarna går till.

Följande sponsrar Svenska Schackakademien: