Hur man söker bidrag

Det går att söka bidrag för alla typer av schackprojekt. Historiskt har ansökningar till turneringar på elitnivå nästan alltid fått bidrag. 2009 antog akademien nya riktlinjer för bidragsgivning. Elit- och ungdomsschack är primära mål. Men den tidigare linjen att främst bidra till turneringar har modifierats. Nu kan även individer, som lovande juniorer eller juniorledare erhålla bidrag. Allmänt gäller att ju mer i linje med stadgarnas riktlinjer en ansökan ligger desto större chans att få bidrag.

En ansökan skickas per mail till info@schackakademien.se

Beslut meddelas alla som sökt bidrag efter att beslut fattats.

Ansökan ska innehålla:

  1. En kortfattad beskrivning av projektet. Vad, när, hur och varför.
  2. Vem eller vilka som är ansvariga för projektet.
  3. En budget för projektet med både intäkter och utgifter listade. Olika typer av bidrag som inte är pengar tas upp till sitt värde på intäktssidan Samma summa tas också upp på kostnadssidan. Exempelvis: gratis hotellnätter för en turnering.
  4. Kontaktuppgifter till den eller de som ansöker. Både adress och e-post.

Traditionellt brukar Schackakademien ha sitt årsmöte under våren.

Aktivitetskommittén sammanträder några gånger per år.

Bidragskommittén hanterar alla ärenden via e-post. Ansökningar behandlas löpande.

Kontakt

Peter Holmgren, sekreterare

För ansökningar om bidrag, mejla till denna adress:

info@schackakademien.se

 

Schackakademien
c/o Peter Holmgren
Hornsbergs strand 59, 6tr
112 16 Stockholm
Tel: +46 70 568 3210