söndag 20 oktober 2019
Se filmen från Näringslivet för integration 2019


Det var schack i massor och mycket skratt och intressanta samtal när Schackakademien och Nordea återigen arrangerade eventet Näringslivet för integration på Stockholms centralstation.
Här fick skolbarn och näringslivshöjdare mötas – vid schackbrädet.
Oscar Elkan & Yasir Mohammed vann finalen mot Peter Holmgren & Sundus Hassan i en spännande uppgörelse.